Lékárna - Vratislavice n/N výhybna, 6.7.2015

Lékárna - Vratislavice n/N kostel

 

Lékárna - Vratislavice n/N kostel

(SSZ u křižovatky ulic Tanvaldská X Rumburská)

 

Lékárna - Vratislavice n/N kostel

 

Lékárna - Vratislavice n/N kostel

(signalizovaný přechod u zdravotního střediska)

 

Lékárna - Vratislavice n/N kostel

(SSZ u křižovatky ulic Tanvaldská X komunikace k Intexu)

 

Vratislavice n/N kostel

 

Vratislavice n/N kostel

(ještě né zcela dokončená)

 

Vratislavice n/N kostel

 

Vratislavice n/N kostel - Vratislavice n/N výhybna

 

Vratislavice n/N kostel - Vratislavice n/N výhybna

(SSZ u křižovatky ulic Tanvaldská X Dlouhomostecká X Skloněná, ještě né zcela dokončená)

 

Vratislavice n/N kostel - Vratislavice n/N výhybna

 

Vratislavice n/N kostel - Vratislavice n/N výhybna

(rozjezdová výměna před výhybnou)

 

Vratislavice n/N kostel - Vratislavice n/N výhybna

(levostranný provoz)

 

Vratislavice n/N výhybna

 

Vratislavice n/N výhybna

(ostrovní nástupiště)

 

Vratislavice n/N výhybna

(smyčka)

 

Vratislavice n/N výhybna (směr Kyselka)