Přehled jízd historických tramvají a autobusů

v roce 2013

 

  V roce 2013 jsme se po 13 letech provozování historické linky mezi Lidovými Sady a Viaduktem rozhodli provést malou změnu. Důvodem je možnost použití různých historických vozidel na obou rozchodech, ale také různé možnosti financování těchto akcí. Po celý rok jsme snažili Vám i nadále představit provoz historických tramvají v rámci většiny státem uznaných svátků (nebo v blízkých termínech) a u příležitosti různých výročí.

 

PŘEHLED USPOŘÁDANÝCH JÍZD PRO VEŘEJNOST V ROCE 2013:

1.4. - U příležistoti 40 let od posledního dne provozu starých dvounápravových tramvají na meziměstské lince č.11 dne 1.4.1973 proběhly jízdy historické tramvaje 6MT ev.č. 117 na zvláštní historické lince č. 4 (Liberec, Fügnerova - Jablonec n. N.). Ve smyčce ve Fügnerově ulici byly vystaveny další historické tramvaje - T2R ev.č. 17 a T3M ev.č. 8106.

plakát + jízdní řád

 

30.4. – Probíhaly jízdy historické tramvaje T3M č. 8106 mezi zastávkami Fügnerova a Horní Hanychovcca od 17:00 do 22:30 na PÁLENÍ ČARODĚJNI A REJ MASEK na Spáleništi. V tramvaji byl kromě propagačních materiálů v prodeji točený Konrád!

Zvláštní jízdné: dospělí 30,- Kč, děti 15,- Kč – v prodeji u průvodčího ve voze.

plakát

jízdní řád


8.5. – V odpoledních hodinách (mezi 14:00 a 17:00) proběhly historické jízdy v Jablonci nad Nisou mezi konečnou v jabloneckých Tyršových sadech a výhybnou Zelené Údolí. Nasazena byla historická tramvaj 6MT č. 117.

Zvláštní jízdné pro cestu tam a zpět: dospělí 30,- Kč, děti 15,- Kč – v prodeji u průvodčího ve voze.

plakát + jízdní řád


8.6. – Proběhl provoz historických tramvají v rámci Muzejní noci, a to mezi Lidovými Sady a Viaduktem přibližně od 17:30 do 00:30 a jeden spoj z Liberce (z Fügnerovy ve 20:57) do Jablonce nad Nisou. V provozu byly dvě historické tramvaje 6MT č. 117 T2R č. 17 a také dva historické autobusy společnosti BusLine.

Jízdné bylo zdarma.

pozvánkaprogram

jízdní řády: linka č.1linka č. 4souhrn

 

5.7. - U příležitosti dvou výročí spojených s Ještědem byla historická tramvaj T3M ev.č. 8106 v provozu na zvláštní lince č. 1 mezi Lidovými Sady a Horním Hanychovem.

Na lince neplatil běžný tarif, jízdenky prodával průvodčí ve voze. Kromě jízdenek pro historické jízdy (základní 30,- Kč, zlevněná pro děti od 6 do 15 let 15,- Kč) byla v prodeji i zvláštní jízdenka pro cestu tam a zpět (základní 40,- Kč, zlevněná 20,- Kč), která platila jako vstupenka do Severočeského muzea v Liberci (výstava JEŠTĚD, 40 LET S NÁMI a JEŠTĚDSKÁ LANOVKA). Ústřižek jízdenky pak sloužil jako poukaz na slevu pro jízdu lanovou drahou na Ještěd (jízdné jedním směrem 30,- Kč, zpáteční jízdenka 50,- Kč).

Pro cestující v tramvaji je přichystáno občerstvení, na čepu bylo pivo Konrád.

- společná pozvánka (5.+6.7.)

jízdní řád

 

 

6.7. - Na oslavy 111 LET ZUBAČKY do Tanvaldu bylo možné jet v sobotu 6. července také s námi. Z Liberce vyjela historická tramvaj 6MT č. 117 (jako posila jel běžně provozovaný vůz T2R č. 19) zvláštní linky č. 4 do Jablonce nad Nisou, kde byl zajištěn přestup do historického autobusu Karosa ŠL 11 (posílen jabloneckou Karosou B932E č. 84) zvláštní linky č. 111 do Tanvaldu s návazností na mimořádné vlaky do Kořenova a Harrachova.

Pro linky č. 4 a 111 platil zvláštní tarif, jízdenky bylo možné si zakoupit přímo ve vozidle u průvodčího. Základní jednosměrné jízdné pro tramvaj nebo autobus bylo 30,- Kč, zlevněné 15,- Kč (po přestupu 20,-Kč, resp. 10,- Kč). U průvodčích a na Zubačce byly pak k dispozici i zvláštní celodenní jízdenky základní za 200,- Kč, zlevněná za 100,- Kč nebo rodinná 2+3 za 400,- Kč, které platí pro jízdu historickou tramvají či autobusem, tak i zvláštními vlaky na Zubačce.

 Historická tramvaj a autobus absolvovali dle jízdního řádu celkem tři páry spojů, jablonečáci se pak mohli navíc několikrát svézt svojí historickou tramvají do Zeleného Údolí a zpět.

jízdní řády: tramvajová linka č. 4autobusová linka č. 111

 

7.9. - Jako součást doprovodného programu konaného v rámci akce "Dny evropského dědictví v Liberci" se v sobotu 7.9. od 9:00 do 17:00 konala výstava historických tramvají v prostoru smyčky Fügnerova. Nechyběly ani jízdy pro veřejnost na trase Lidové sady - Viadukt (mezi 13:00 a 18:00), které zajistil nejprve motorový vůz 6MT ev.č. 117, který byl v podvečer nahrazen čtyřnápravovým vozem T2R ev.č. 17.

Linka byla provozována zdarma (za dobrovolné jízdné - v prodeji u průvodčího ve voze).

plakát

jízdní řád

 

21.9. - Na sobotu byl 21.9. připraven Den otevřených dveří v liberecké tramvajové vozovně (10:00 - 17:00). Ohlédnutí za dnem otevřených dveří ve vozovně je v samostatném článku dostupném pod následujícím ODKAZEM.

Samozřejmostí byly jízdy historických tramvají a autobusů na zvláštních linkách:

  • linka A (Vozovna - Lidové sady) - vůz 6MT ev.č. 117 a historické autobusy TMB (Škoda 706 RO+vlek B40, Škoda 706 RTO MTZ)
  • linka B (Vozovna - Horní Hanychov) - vozy T2R ev.č. 17 a T3M ev.č. 8106
  • linka C (Vozovna - Fügnerova - Vozovna) - nízkopodlažní vůz EVO2 ev.č. 84
  • linka Horní Hanychov, U lanovky - Ještědka - historické autobusy BusLine (Škoda 706 RTO, Karosa ŠL11 Tourist)
  • linka 111 (Liberec, vozovna - Jablonec n. N., Dolní náměstí) - historický autobus Ikarus 280.10 ze soukromé sbírky
  • okružní linka "Jablonecké Evropské dědictví" - historický autobus BusLine (Škoda 706 RTO)

 

Součástí doprovodného programu ve vozovně DPMLJ bude sraz automobilových veteránů, program BESIPu "Bezpečně hromadnou dopravou, občerstvení, atrakce pro děti a další.

 

plakát Den otevřených dveří ve vozovně DPMLJ

- jízdní řád - linka A (Vozovna - Lidové sady)

jízdní řád - linka B (Vozovna - Horní Hanychov)

jízdní řád - linka C (Vozovna - Fügnerova - Vozovna)

plakát Oslavy 40. výročí Ještědu

jízdní řád - linka Horní Hanychov, U lanovky - Ještědka

plakát Den evropského dědictví v Jablonci nad Nisou

jízdní řád - linka 111 (Liberec - Jablonec  n. N.)

jízdní řád - linka "Den evropského dědictví v Jablonci nad Nisou"


28.9. - Na státní svátek byly připraveny jízdy s historickou tramvají a autobusem pojedeme na „Zubačku“. V provozu byly celkem tři páry spojů. Spoje z Liberce do Jablonce n.N. (a zpět) zajistila histrocká tramvaj 6MT ev.č. 117 (první spoj z Lbc a poslední z Jbc posílil vůz T2R ev.č. 19). V Jablonci n. N. si cestující na další cestě do Tanvaldu přestoupili na historický autobus společnosti BusLine - Škoda 706 RTO MTZ (první spoj do Tanvaldu a poslední do Jablonce n. N. posílila Škoda 706 RTO CAR).

plakát

jízdní řád - linka č. 4 (Liberec - Jablonec n. N.)

jízdní řád - linka č. 111 (Jablonec n. N. - Tanvald)


28.10. - Historická tramvaj 6MT ev.č. 117 slaví své 60 nazozeniny!

V den státního svátku, v pondělí 28.10.2013, oslavila historická tramvaj 6MT ev.č. 117 kulaté výročí. Dne 27.10.1953 absolvovala totiž v Jablonci nad Nisou brzdové zkoušky a v následujících dnech byla vypravována na tehdejší linku č. 1 z Rychnova do Janova. Na konci listopadu téhož roku se nové tramvaje 6MT rozjely do Proseče.

Oslavy jejích narozenin proběhly během svátečního dopoledne jízdami mezi Jabloncem nad Nisou a Prosečí, kde bylo možné přestoupit na historický autobus Škoda 706 RTO, který pokračoval do Liberce. V krátké přestávce od 12:40 do 12:59 proběhla skromná oslava narozenin v Proseči na výhybně.

Historický autobus na své lince zastavoval v areálu pivovaru Konrád ve Vratislavicích, kde současně probíhala výstava Ivana Rouse s názvem "Industriál války", dále probíhala ochutnávka NEJLEPŠÍHO LEŽÁKU NA SVĚTĚ - světlého ležáku KONRÁD 12 a soutěž pivovaru Konrád o vyhlídkový let nad Libercem.

Odpoledne dále proběhla jízda historického autobusu Škoda 706 RTO po trase bývalé jablonecké tramvajové linky č. 1.

 

plakát

jízdní řády 

 

17.11. - V tento sváteční den proběhly jízdy historických vozů na dvou linkách. Na dopoledne byly naplánovány jízdy v Jablonci nad Nisou po stopách zrušené tramvajové linky č. 2 a to v době od 9:00 do 12:00. Na lince č. 111 byl na trase Hlavní nádraží - Paseky nasazen nejnovější přírůstek mezi historickými vozidly Boveraclubu - minibus Ikarus 553. Odpolední jízdy proběhly od 13:00 do 18:30 na historické lince č. 1 na trase Lidové sady - Fügnerova - Dolní Hanychov. Nasazen byl historický vůz T3M ev.č. 8106 (tento vůz absolvoval právě v tomto období před 20 lety zkušební provoz pro ověření úspornosti elektrické výzbroje). Ve voze nechyběl čepovaný světlý ležák KONRÁD 12 - NEJLEPŠÍ LEŽÁK NA SVĚTĚ, dále lahvový "Pilot" a "Rudý ďábel", nealkoholické nápoje dále také promítání tématických filmů a fotografií ve voze.

Zvláštní jízdné v prodeji u průvodčího ve voze:

Linka č. 1: dospělí 30,- Kč, děti (6-15) 15,- Kč, děti do 6 let zdarma. Druhá a další jízda: dospělí 20,- Kč, děti 6-15 let 10,- Kč.

Linka č. 111: dospělí 20,- Kč, děti 6-15 let 10,- Kč; děti do 6 let a senioři nad 70 let zdarma (osoby nad 18 let mají v ceně jízdného do vyčerpání zásob 1 ks piva Konrád 0,3l).

plakát - linka č. 1

jízdní řád - linka č. 1

plakát + jízdní řád - linka č. 111

 

30.11. - U příležitosti konání akce Retro den&noc v Lidových sadech byla od 7:30 do 16:00 provozována historická linka č. 1 na trase Vozovna - Fügnerova - Lidové sady. V provozu se vystřídali dva historcké vozy - T2R ev.č. 17 a 6MT ev.č. 117.

Součástí programu byla také výstava historických tramvají (trolejová věž z roku 1899, vlečný vůz z roku 1932, tramvaje 6MT z roku 1953 nebo T2R z roku 1961, ve voze T3M z roku 1973 občerstvení, prodej propagačních materiálů a promítání filmů) ve vozovně DPMLJ. Přístup do vozovny na prohlídku byl možný pouze příjezdem v historické tramvaji!

 

Zvláštní jízdné v prodeji u průvodčího ve voze:

- první jízda dospělí 30,- Kč, děti 6-15 let 15,- Kč, děti do 6 let zdarma

- druhá jízda dospělí 20,- Kč, děti 6-15 let 10,- Kč, děti do 6 let zdarma

plakát - Retro den&noc v Lidových sadech

jízdní řád