Ohlédnutí za tramvajemi na náměstí před radnicí

a v ulicích Pražská a Moskevská

Vyšlo v časopise Městská Doprava č. 1/2005

Text a foto Ing. Tomáš Krebs

 

Souprava vozů T2 č. 27+21 v dočasné nástupní zastávc, prosinec 1984

V prosinci loňského roku uplynulo již dvacet let od doby, kdy naposledy projela liberecká tramvaj po dnešním Benešově náměstí kolem radnice a  ulicemi Pražskou a Moskevskou.

  T2 č. 21 vjíždí do Pražské ulice

 

T2 č. 24 na náměstí Bojovníků za Mír

Tramvaje před libereckou radnicí a v přilehlých ulicích začaly vozit své první cestující dne 25. srpna 1897, a to na lince od železničního nádraží k Městskému lesíku (dnes ZOO). Skutečnou raritou v té době byl pravostranný provoz tramvají, protože auta a povozy jezdily vlevo až do začátku druhé světové války. Důvodem tohoto opatření bylo stoupání 97,2 promile v Pražské ulici; proto se od počátku provozu jezdilo „nahoru“ dnešní ulicí Moskevskou. Od 9. listopadu 1904 začala jezdit kolem radnice i linka do Růžodolu I k Letce, na opačné straně prodloužená do Rochlice na Poštovní náměstí. Několikrát uvažované spojení Ruprechtic s centrem města počítalo – podle dochovaných projektů – s napojením na existující kolejovou síť právě na dnešním náměstí Dr. E. Beneše. Od třicátých let minulého století pak jsou zaznamenány první myšlenky na přeložení tramvajových kolejí mimo centrum města, a to společně s vymístěním ostatní dopravy. V roce 1960 přestala kolem radnice projíždět „dvojka“ z Rochlice do Růžodolu I, která byla natrvalo zrušena a nahrazena autobusy. O čtyři roky později již tramvaj nejezdí ulicí Sokolskou kolem budovy hlavní pošty, ale obousměrně zdvojkolejněnou ulicí 5. května.

Souprava vozů T3SU č. 53+54 v místě největšího klesání 97,2 promile v Pražské ulici, 2.12.1984

V srpnu 1968 byly spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy při invazi poškozeny objekty na východní straně náměstí a díky tomu také omezena tramvajová doprava. Uvedené domy se pak v osmdesátých letech dostaly do tak havarijního stavu, že se muselo urychleně hledat nové řešení. V roce 1981 bylo kolejiště upraveno tak, aby tramvaje poškozené objížděly. Zastávky přitom musely být přesunuty do ulice 5. května. Toto provizorní řešení pak měla nahradit výstavba nového úseku dvojkolejné tratě kolem libereckého zámku (v podstatě v dnešní trase). Vlastní realizace záměru byla zahájena v roce 1983.

Celkový pohled na Pražskou ulici

Dne 11. prosince 1984 po ranní špičce přestaly tramvaje jezdit do Lidových sadů a všechny městské linky končily na náměstí před radnicí, kde byl přestup na náhradní autobusovou dopravu. V nočních hodinách ze 14. na 15. prosince 1984 projely tramvaje Moskevskou ulicí, kolem radnice přes tehdejší náměstí Bojovníků za mír a ulicí Pražskou naposledy a 17. prosince pak byl zahájen plný provoz v nové trase.

T2 č. 18 v Pražské ulici, 13.12.1984

Během následujících let zmizely z uvedených ulic a náměstí v rámci rekonstrukce také koleje, i když ne zcela úplně. Provoz tramvají v centru Liberce totiž připomínají do dnešních dnů dva malé pomníčky – pár kolejnic v horní části Pražské ulice a výhybka při vyústění Moskevské ulice do Benešova náměstí.

Vůz T3 č. 32 vyjíždí z Pražské ulice na Gottwaldovo náměstí

 

Vůz T2 č. 6 sjel na jaře 1984 Pražskou ulicí na náměstí Klementa Gottwalda

 

postupný vývoj kolejové sítě v centru Liberce